Organizatorzy

 

O nas

Fundacja PlasticsEurope Polska. Fundacja reprezentująca producentów tworzyw sztucznych w Polsce, jest częścią ogólnoeuropejskiego stowarzyszenia producentów tworzyw sztucznych PlasticsEurope. Fundacja promuje właściwe postawy prośrodowiskowe i rzetelną wiedzę na temat pozytywnej roli i znaczenia tworzyw sztucznych w różnych dziedzinach życia, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań ochrony środowiska, zdrowia publicznego i w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju. Ten powszechnie wykorzystywany materiał nie tylko umożliwia innowacje w nauce i technologii, ale także odgrywa bardzo istotną rolę w racjonalnym wykorzystaniu zasobów naturalnych i oszczędnym gospodarowaniu energią – m.in. dzięki różnorodnym możliwościom zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych. Odpady z plastiku to wartościowy surowiec wtórny, który na wiele sposobów można wykorzystać ponownie, np. odzyskać surowiec lub jego wartość energetyczną. W Polsce nie wykorzystuje się w pełni potencjału zużytych plastików – ciągle jeszcze połowa tego typu odpadów trafia na wysypiska, a jedynie 25% poddawane jest recyklingowi. Więcej na www.plasticseurope.pl.

 

Dominik Dobrowolski. Zajmuję się edukacją ekologiczną od lat 80., od czasu studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu i zaangażowania w działalność ruchu "Wolność i Pokój". Organizuję w Polsce liczne ekologiczne akcje np: "EkoWalentynki", "Recykling Daje Owoce", "Śmieci skrzydeł nie mają, "Cycling Recycling" ... , można o nich poczytać na stronie cycling-recycling.eu. Edukuję też w mniej formalny sposób, podróżując i spotykając się z Europejczykami na rowerze, na szlakach górskich czy w kajaku. W ramach "Recykling Rejsów" wiosłuję i edukuję, namawiając do recyklingu, walcząc z zaśmieceniem środowiska wodnego. Współorganizatorem wypraw od 2011 roku jest Fundacja PlasticsEurope Polska. W ramach wypraw współpracujemy z samorządami, szkołami, mediami oraz wieloma organizacjami społecznymi. Dzięki takiemu szerokiemu Partnerstwu możemy chronić rzeki, jeziora, Bałtyk przed odpadami w całej Polsce. W 2018 roku Recykling Rejsy zostały laureatem w ogólnopolskim plebiscycie na  najlepszą akcję edukacji ekologicznej w konkursie Eko Ispiracja 2017.  W 2019 roku Recykling Rejsy zdobyły główną nagrodę „EKOJANOSIK – Zielona Wstęga Polski” przyznaną przez Krajowę Radę Ekologiczną .

 

Bank Credit Agricole. Z ogromna radością obejmujemy patronatem akcję Bałtycka Odyseja, realizowaną w ramach cyklu Recycling Rejs. Nasi pracownicy z całej Polski już dopytują mnie, kiedy i gdzie mogą dołączyć do marszu po plaży, bo pomysł ten zyskał powszechne uznanie - mówi Przemysław Przybylski, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej banku Credit Agricole.
- Oprócz Bałtyckiej Odysei będziemy także w ramach lokalnych Recykling Rejsów troszczyć się o czystość polskich rzek i jezior. Robimy to z przekonaniem, bo problem zanieczyszczenia wód wszelkimi odpadami, także plastikowymi, leży na sercu Grupie Credit Agricole na całym świecie. Jako firma prowadząca działalność na skalę globalną czujemy głęboką odpowiedzialność za stan środowiska, w którym wszyscy żyjemy, i chcemy, żeby nasze dzieci i wnuki także mogły cieszyć się czystą wodą i powietrzem - dodaje Przemysław Przybylski.
- Dlatego zaangażowaliśmy się w międzynarodowy projekt Plastic Odyssey, w ramach którego sprzątane będą morza i oceany oraz prowadzone działania edukacyjne na lądzie, na wszystkich kontynentach. Podejmujemy także aktywne działania, żeby zmniejszyć ślad węglowy generowany przez działalność naszej firmy, ale także aktywnie wspieramy globalną transformację energetyczną. Chcemy przyczynić się do rezygnacji z przetwórstwa paliw kopalnych i rozwoju produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Jako jedna z 10 największych instytucji finansowych na świecie mamy w tym obszarze wielkie możliwości i chcemy je wykorzystać dla dobra nas wszystkich - podsumowuje Przemysław Przybylski.
Więcej o projekcie Plastic Odyssey można znaleźć na stronie: https://plasticodyssey.org/en/

 

 

Galeria: