Organizatorzy

 

Recycling Kayaking Tour - Wrocław Berlin 2020

Recykling Rejs _ Wrocław Berlin 2019

Wiosła do góry. Wyprawa kajakowa (pontonowa SUPowa, łodziowa, motorowa, tratwowa) zaplanowana! Pierwszy międzynarodowy w historii spływ Wrocław-Berlin organizowany jest wspólnie przez Fundację PlasticsEurope Polska oraz Fundację Onwater i Kajaking.tv . Partnerem spływu jest bank Credit Agricole. Komandorami i koorynatorami spływu są: ekolog i podróżnik - Dominik Dobrowolski z Wrocławia  oraz kajakarz i filmowiec -  Bogumił Szwung z Berlina. Popłyną: kajaki, kanu, pontony, SUPy, łodzie, jachty, houseboaty ... .) . Uwaga!  Liczba miejsc jest ograniczona! Liczy się kolejność zapisów oraz uiszczenie opłaty organizacacyjnej! Szczegóły i regulamin spływu i kontaktu do organizatorów poniżej!

Wir laden Euch ein zur allerersten internationalen Öko-Flussfahrt Breslau-Berlin 2020. Es sind dabei: Kajaks, Kanus, Schlauchboote, SUPs, Boote, Jachten, Hausboote, ... die Anzahl der Teilnehmer ist beschränkt, nach Reihenfolge der Anmeldungen. Details und Teilnahmebedingungen seht unten.
 

Info FB

MISJA I CEL SPŁYWU
MISSION UND ZWECK DES RAFTINGS
MISSION AND VISION

1. Recykling Rejs – Wrocław Berlin 2020 jest międzynarodowym spływem rzekami Odrą i Szprewą na trasie z Wrocławia do Berlina, w dniach 2–12 lipca 2020 roku. Misją spływu jest ochrona rzek i mórz przed odpadami. Celem spływu jest popularyzacja różnorodności przyrodniczej i kultury szlaku Odry i Szprewy, a także promocja ekologicznej turystyki kajakarskiej.

1. Recycling-Kreuzfahrt – Breslau Berlin 2020 ist eine internationale Kajaktour auf den Flüssen Oder und Spree, auf der Strecke von Breslau nach Berlin, vom 2.-12. Juli 2020. Die Idee der Fahrt ist es, Flüsse und Meere vor Abfällen und Verschmutzung zu schützen. Ziel ist, die Vielfalt und Kultur der Oder- und Spreeroute sowie die Förderung des Kanutourismus.

1. “Recycling Kayaking Tour – Wroclaw Berlin 2020” (later referred as “the tour”) is an international tour down the Odra and Szprewa rivers from Wroclaw to Berlin between 2nd and 12th of July 2020. The motto of the cruise is the protection of rivers, seas and oceans from pollution. It also promotes the regional biological and cultural diversity as well as kayak eco-tourism.

WARUNKI LOGISTYCZNE SPŁYWU
LOGISTIKBEDINGUNGEN DES RAFTINGS
GENERAL LOGISTICS RULES

1. Podczas spływu będą zapewnione:
- miejsca na namioty i biwaki
- wraz z (jeżeli będzie to możliwe) możliwością skorzystania z toalet i pryszniców;
- oraz transport uczestniczek i uczestników, i kajaków po zakończeniu spływu z Berlina do Wrocławia.

1.Während des Raftings gewährleisten wir die Möglichkeit der Teilnehmer zu zelten auf Campingplätzen mit sanitären Anlagen (falls vorhanden). Der Rücktransport aller Teilnehmer sowie der Kajaks nach dem Ende der Abfahrt von Berlin nach Breslau wird angeboten.

1.The participants will be provided with:
- camping spaces for tents,
- toilets and showers (subject to availability),
- transport from Berlin to Wroclaw after the completion of the tour.

2. Spływ odbędzie się w standardzie „Zero Waste”, czyli każda uczestniczka i każdy uczestnik zobowiązują się do ograniczenia ilości odpadów, jakie wytworzą podczas spływu, oraz posprzątania każdego biwaku, na którym się zatrzymają.

2. Das Rafting findet nach dem "Null-Abfall"-Prinzip statt, d.h. jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer verpflichtet sich, die Menge an Abfall zu reduzieren, die sie während des Raftings produzieren, und jeden Platz zu säubern, auf dem er/sie verweilen wird.

2.The tour follows the principles of “Zero Waste”. As such, all participants are strongly encouraged to reduce waste they generate and leave every campside clean of any rubbish.

3. Każda uczestniczka i każdy uczestnik muszą być samodzielni i samowystarczalni.

3. Alle Teilnehmer müssen unabhängig und autark sein.

3. Every participant is expected to be independent and self-sufficient.

4. Każda uczestniczka i każdy uczestnik płyną z całym swoim wyposażeniem w kajakach.

4. Alle Teilnehmer transportieren ihre Ausrüstung in Kajaks.

4.Every participant must have and travel with their own equipment.

5. Trasa spływu jest określona, ale może ulec zmianie ze względu na sytuacje nadzwyczajne, np. warunki atmosferyczne, choroby, awarie oraz inne wydarzenia losowe.

5. Die Route des Raftings ist festgelegt, kann sich aber aufgrund von Zwischenfällen ändern, z.B. Wetterbedingt, im Krankheitsfall, Notfälle und andere unvorhersehbare Ereignisse.

5.The itinerary of the tour is determined in advance, however, it may change due to any unexpected events (for example: weather, sickness, accidents).

6. Podczas spływu nie towarzyszy przewodnik ani pilot.

6. Der Kajakfahrer wird während des Raftings nicht begleitet

6.There will be no guide or pilot during the tour.

7. Ogólny harmonogram i trasa spływu:

2.07.2020 r. Integracyjna kolacja dla uczestniczek i uczestników spływu we Wrocławiu.
3.07. Start spływu godz. 9.00!: Wrocław – Lubiąż
4.07. Lubiąż – Chobienia
5.07. Chobienia – Głogów
6.07. Głogów – Nowa Sól
7.07. Nowa Sól – Cigacice
8.07. Cigacice-Gostchorze
9.07. Gostchorze - Eisenhüttenstadt
10.07. Eisenhüttenstadt - Fürstenwalde
11.07. Fürstenwalde - Erkner
12.07. Erkner - Berlin Köpenick (finał spływu)

7. Allgemeiner Ablauf und Route:
2.07.2020 Gemeinsames Abendessen aller Teilnehmer des Stichwahles in Breslau.
3.07. Start der Abfahrt mit dem Kajak 9.00! Breslau – Lubiąż
4.07. Lubiąż – Chobienia
5.07. Chobienia-Glogow
6.07. Glogow – Nowa Sol
7.07. Nowa Sol – Cigacice
8.07. Cigacice-Gostchorze
9.07. Gostchorze - Eisenhüttenstadt
10.07. Eisenhüttenstadt - Fürstenwalde
11.07. Fürstenwalde - Erkner
12.07. Erkner - Berlin Köpenick (Ziel)

7. Tour’s schedule:
2.07.2020 – Team building dinner for all participants in Wroclaw
3.07. The tour begins at 9 am! Itinerary for the day: Wroclaw -Lubiaz.
4.07. Itinerary for the day: Lubiąż – Chobienia
5.07. Itinerary for the day: Chobienia – Głogów
6.07. Itinerary for the day: Głogów – Nowa Sól
7.07. Itinerary for the day: Nowa Sól – Cigacice
8.07. Itinerary for the day: Cigacice - Gostchorze
9.07. Itinerary for the day: Gostchorze - Eisenhüttenstadt
10.07. Itinerary for the day: Eisenhüttenstadt - Fürstenwalde
11.07. Itinerary for the day: Fürstenwalde - Erkner
12.07. Itinerary for the day: Erkner - Berlin Köpenick – the tour completes.

WARUNKI PRAWNE I PORZĄDKOWE SPŁYWU
RECHTLICHE UND ADMINISTRATIVE BEDINGUNGEN DER KAJAKTOUR
LEGAL RULES AND REGULATIONS

1. Spływ nie jest imprezą masową. Spływ jest społeczną akcją, w której każda uczestniczka i uczestnik biorą udział dobrowolnie, na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt.

1. Rafting ist keine Massenveranstaltung. Das Rafting ist eine soziale Aktion, an der alle Teilnehmer freiwillig, auf eigene Verantwortung, Risiko und Kosten teilnehmen.

1.The tour is not a mass event but a non-for profit social initiative. Participants join at their own risk and at their own cost. Everyone who takes part in the event is fully responsible for their own safety and wellbeing.

2. Uczestnictwo osób w wieku poniżej 18 lat jest możliwe tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

2.Die Teilnahme von Personen unter 18 Jahren ist nur unter der Obhut von Eltern oder Erziehungsberechtigten möglich.

2.The participation of minors (below 18 years old) is only possible if they have an accompanying parent or guardian.

3. Każda uczestniczka i każdy uczestnik spływu zobowiązują się płynąć w kamizelce asekuracyjnej oraz posiadać w kajaku apteczkę pierwszej pomocy i sprzęt do naprawy kajaka.

3.Jeder Teilnehmer/-in des Raftings verpflichtet sich, eine Sicherheits- Weste zu tragen und über ein Erste-Hilfe-Set und eine Kajak-Reparaturausrüstung im Kajak zu verfügen.

3.All participants must wear the life vest and have a First Aid and a repair kits in their kayak.

4. Przybycie na każdy biwak musi nastąpić najpóźniej do godz. 21.00. Jeżeli ktoś zechce wyjątkowo pominąć którykolwiek z wyznaczonych biwaków, musi wcześniej poinformować o tym Koordynatorów spływu.

4. Die Ankunft jedes Campingplatzes muss bis spätestens 21:00 Uhr erfolgen. 21.00. Wenn jemand ausnahmsweise einen der ausgewiesenen Campingplätze auslassen möchte, muss er die Koordinatoren im Voraus informieren.

4.All participants must reach each camping no later than at 9pm. Any changes to the itinerary must be notified to the tour Coordinators as early as possible.

5. Każda uczestniczka i każdy uczestnik, którzy nie stawią się na mecie dziennego odcinka, np. z powodu pogody lub stanu zdrowia, są zobowiązani do poinformowania (np. przez telefon komórkowy) Koordynatorów spływu o swojej nieobecności, najpóźniej do godz. 20.00 tego samego dnia. W przypadku nieuzasadnionego braku takiego powiadomienia i gdy nieobecność spowoduje uruchomienie akcji poszukiwawczej, uczestniczka lub uczestnik spływu poniosą wszystkie koszty takiej akcji.

5. Alle Teilnehmer, die nicht im Ziel der Tages-Etappe erscheint, z.B. Wetterbeding oder aus gesundheitlichen Gründen, sind verpflichtet, die Koordinatoren (z.B. per Mobiltelefon) über ihre Abwesenheit, spätestens bis 20.00 Uhr des selben Tages, zu informieren. Bei Nichteinhaltung und wenn aus diesem Grund eine Rettungsaktion auslöst wird, trägt der Teilnehmer/-in alle dadurch verursachten Kosten einer solchen Maßnahme.

5.Every participant who is not able to reach the destination point (for example due to sickness or weather conditions) is obliged to notify the tour Coordinator before 8pm on that day. Where a participant fails to make contact and, as a result, a rescue action is initiated, the participant is liable for all costs of such action.

6. Koordynatorzy spływu nie odpowiadają za uszczerbki na zdrowiu uczestniczek i uczestników spływu, i uszkodzenia ich sprzętu oraz za wynikające z tego konsekwencje.

6. Die Rafting-Koordinatoren sind nicht verantwortlich für eventuelle Gesundheitsschäden der Teilnehmer/-innen des Raftings, sowie etwaige Schäden an ihrer Ausrüstung und für daraus resultierende Konsequenzen.

6.The Coordinators are not liable for any damage to health or equipment of the participants.

7. Koordynatorzy spływu mają prawo do wykluczenia uczestniczek i uczestników ze spływu w przypadku naruszenia warunków niniejszego regulaminu.

7. Die Rafting-Koordinatoren haben das Recht, Teilnehmer/-innen im Falle eines Verstoßes gegen die Regeln dieser Allgemeinen Bedingungen zu jedem Zeitpunkt auszuschließen.

7.The Coordinators have the authority to exclude from the tour anyone who fails to adhere to the rules included in this document.

8. Uczestnicy zobowiązani są podporządkować się zarządzeniom Koordynatorów spływu, którymi są:

8.Die Teilnehmer müssen den Anordnungen der Tourkoordinatoren nachkommen, die da sind:

8.All participants are subordinate to the below Coordinators of the tour:

Dominik Dobrowolski (Wrocław): tel. +48 697092978  , dominik@cycling-recycling.eu
Bogumił Jarema Jarecki (Berlin): tel. +49 17668382820  , 37procent@gmail.com

WARUNKI FINANSOWE SPŁYWU
DIE FINANZIELLEN BEDINGUNGEN DER TOUR
FINANCIAL REGULATIONS

1. Każda uczestniczka i każdy uczestnik musi wpłacić do 31 maja 2020 opłatę organizacyjną w wysokości 500 zł (lub 120 Euro) na konto Fundacji OnWater nr 84 1090 2503 0000 0001 4414 2581 (z dopiskiem: Spływ Wrocław Berlin). Opłaty organizacyjne pokryją koszt organizacji spływu: biwaków, transportu uczestników spływu i kajaków po zakończeniu spływu z Berlina do Wrocławia oraz produkcję pamiątkowych koszulek dla uczestników spływu. Opłaty organizacyjne zostaną zwrócone wpłacającym w przypadku odwołania spływu lub rezygnacji (do 15 czerwca 2020!) z udziału w spływie.

1. Alle Teilnehmer müssen bis zum 31. Mai 2020 eine Organisationsgebühr von 500 PLN (oder 120 Euro) an die Stiftung OnWater-Konto zu zahlen PL84 1090 2503 0000 0001 4414 2581 . Diese Gebühr deckt die Kosten der Tour: Camping, Transport der Teilnehmer und Kajaks nach dem Ende der Route von Berlin nach Breslau und die Herstellung von Erinnerungs-T-Shirts für die Teilnehmer der Kajaktour. Organisationsgebühren werden zurückerstattet, wenn das Rafting oder der Rücktritt (bis zum 15. Juni 2020!) von der Teilnahme storniert wird.

1. Each participant is obliged to pay an administrative fee of 500 zl (or 120 Euro) to the OnWater foundation, account number:84 1090 2503 0000 0001 4414 2581 (with the note: Kayaking Wrocław Berlin) strictly before 31st of May 2020. These fees will cover the cost of camping, transport from Berlin to Wroclaw after the completion of the tour as well as a souvenir T-shirt. If an individual withdraws from the participation, he or she is entitled to the full refund provided that the cancellation was made prior to 15th of 2020. Please note, any cancellations after this date will not be refunded.